Projectmanagement

Projectmanagement gaat over het managen en beheersen van één enkel project. Voor iedere organisatie geldt dat een project een toegevoegde waarde moet hebben. Het is dan ook noodzakelijk dat het project aansluit bij een van de geformuleerde organisatiedoelen.

Organisaties willen graag structuur aanbrengen in de manier waarop projecten worden uitgevoerd. Er is behoefte aan een uniforme werkwijze bestaande uit: organisatiestructuren, rollen/verantwoordelijkheden, procedures, werkwijzen, formulieren etc.. Een verankering in een handboek projectmanagement ligt voor de hand. De basis van een dergelijk handboek is de methode van projectmanagement.

Veel organisaties ontwikkelen op een gegeven moment hun eigen methode, bijvoorbeeld aangepast aan de manier van werken en cultuur (‘zo voeren wij onze projecten uit’). Een uitgangspunt bij het opzetten van een eigen methode kan liggen in meer algemeen gebruikte projectmanagementmethoden. Twee bekende methoden zijn Prince2 en DSDM (Dynamic Systems Development Method)