4. Tijd (planning)

De taken (WBS) van een projectfase wordt in de tijd gepland. Dit houdt in dat de volgorde van de taken, hun onderlinge relaties, de starttijd, eindtijd en doorlooptijden worden bepaald. Bij een netwerkplanning is de structuur van het project losgekoppeld van de tijdsschaal. Het relatiediagram kan vele malen worden gebruikt, ook als de werkelijke tijden en tijdstippen van het plan afwijken. De nadruk bij netwerkplanning ligt op een zorgvuldige analyse van het project en het bepalen van de volgorde en relaties van de taken. Slechts een deel van de taken is bepalend voor de projectduur (het kritieke pad). We onderscheiden kritieke en niet-kritieke taken, al naar gelang hun invloed op de totale projectduur. Hieruit volgt dat niet-kritieke taken speling hebben (slack), dat wil zeggen dat zij in de tijd mogen worden verschoven.

Netwerkplanning & balkendiagram

ls de scope is vastgelegd en de structuur is opgesteld, worden de taken in de tijd gepland. Twee elkaar aanvullende technieken zijn noodzakelijk om het aspect tijd te beheersen:

  1. de netwerkplanning
  2. het balkendiagram (bar chart)

Netwerken worden omgevormd tot een balkendiagram om de voortgang te bepalen, inzichtelijk te maken en te beoordelen. De beheersing van het aspect tijd heeft altijd al veel aandacht gekregen. Op het moment dat de computer zijn intrede deed, was het mogelijk via geautomatiseerde tools optimale netwerken te berekenen, zodat er veel efficiënter kon worden gewerkt.

Critical Chain Projectmanagement

Critical chain project management legt uit hoe het komt dat projecten uitlopen, focust op de belangrijkste taken in een project en geeft aan hoe een projectmanager zich hierop moet concentreren. Een belangrijk item hierbij is de mate waarin het projectteam zich concentreert op die taken die bepalen of het project binnen de afgesproken doorlooptijd wordt opgeleverd (de kritieke keten).
Het is namelijk de menselijke factor, met name hoe mensen (de resources die het project uitvoeren) plannen en vervolgens omgaan met de ter beschikking staande tijd, en hoe mensen worden afgerekend c.q. beloond, die ertoe leidt dat projecten uitlopen. Dit uitlopen wordt voorkomen door een andere manier van plannen aangevuld met ondersteunende software, een andere manier van managen en een bij deze werkwijze passende cultuur. Critical chain-planning en het bijbehorende buffermanagement reduceren de doorlooptijd van projecten met 15 tot 35 procent, met daarnaast veel betrouwbaardere opleverdata en zonder de gebruikelijke chaos