Wat is projectmatig werken?

Om bij te blijven moeten organisaties zich continu aanpassen aan de omstandigheden in de maatschappij of in de markt. Een organisatie die zich niet aanpast en niet meegaat met de veranderende omgeving zal het uiteindelijk niet redden. Spencer sprak in 1864 al over survival of the fittest na het lezen van het boek The Origin of Species van Darwin. Deze survival of the fittest is ook van toepassing op organisaties. Projectmatig werken is resultaatgericht veranderen. Een organisatie heeft er dus alle belang bij om het werken in projecten goed te organiseren en waar mogelijk te verbeteren.

Het goed organiseren van het werken in projecten betekent:

  1. de juiste projecten uitvoeren, namelijk die projecten waarvan het projectresultaat de beste bijdrage levert aan het bereiken van de organisatiedoelen;
  2. de gekozen projecten op de juiste manier uitvoeren (hoe goed is de organisatie in het uitvoeren en beheersen van de projecten?);
  3. de optimale verdeling van mensen en middelen, namelijk de passende verhouding tussen de reguliere werkzaamheden (business as usual) en de veranderactiviteiten. De reguliere werkzaamheden kunnen uiteraard ook projectmatig worden opgepakt, bijvoorbeeld een bouwonderneming of een consultancy-organisatie die projecten uitvoert.

Opdrachtgever – opdrachtnemer

De directie is opdrachtgever voor alle projecten, zowel de interne als de externe (facturabele) projecten. Dit opdrachtgeverschap kan worden gedelegeerd aan andere managementniveaus.

De opdrachtgever is eigenaar van het probleem en het doel van het project. Hij beschrijft dus de probleemstelling (wat is er aan de hand?) en de doelstelling (wat wil ik met het project bereiken?). Vervolgens wordt bekeken welke projectresultaten een bijdrage leveren aan de doelstelling. De projectmanager is de opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor het opleveren van het projectresultaat.